Zarząd SK podaje do wiadomości wszystkim swoim Członkom, że od dnia 1 czerwca br. przyjmowane będą przedpłaty na kartę telefoniczną Brzeg 2008.
Przewodniczący Kół Terenowych i Koła Miejskiego we Wrocławiu należność za tę kartę przyjmować będą wyłącznie do dnia 22 czerwca br.
Ilość kart jest ograniczona z uwagi na fakt, że organizator wystawy w Brzegu zabezpiecza 70 sztuk kart, zgodnie z ustaleniami ze sponsorami wystawy brzeskiej. Łączny nakład karty wynosi 150 sztuk.