Kolejna radość stała się udziałem naszego Stowarzyszenia, a dokładniej pisząc wszystkich członków.
Najważniejsza instancja Poczty Polskiej na całym Dolnym Śląsku, czyli Centrum Poczty Oddział Regionalny we Wrocławiu, pozytywnie odniósł się do naszej propozycji upamiętnienia 85. rocznicy Urodzin Jego Eminencji Henryka Kardynała Gulbinowicza poprzez wydanie stosownej kartki pocztowej beznominałowej.
To będzie z całą pewnością najprawdziwszy rarytas filatelistyczny, bo takie okazjonalne wydania pocztowe są bardzo dużą rzadkością na krajowym rynku kolekcjonerskim.
To również niepowtarzalny walor dla wszystkich, którzy pasjonują się wszelkiego typu materiałami z gatunku „Vratislawianów”, wszak postać wielkiego współczesnego autorytetu jakim jest sędziwy Ksiądz Kardynał znana jest szeroko w całym kraju.
Mamy zatem tę satysfakcję, że inicjatywa i skuteczna argumentacja niżej podpisanego w tej sprawie zaowocuje w październiku br. ciekawym walorem filatelistycznym wpisującym się w obchody jakże pięknej daty w życiu Jego Eminencji.
To nade wszystko także satysfakcja dla każdego członka Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.
I niezmiennie pozostajemy w tej samej ufności, że współpraca z kierownictwem Centrum Poczty Oddział Regionalny we Wrocławiu i CP ORJ Wrocław – Miasto układać się będzie na tym samym, możliwie najwyższym poziomie, który kontentować będzie obydwie strony.

21 sierpnia 2008 r.                                                      Tadeusz B. Marcin Denes

Jednocześnie pragnę przekazać dodatkowe (100 % pewne) informacje dotyczące karty telefonicznej poświęconej 30. rocznicy Pontyfikatu Sługi Bożego Jana Pawła II.
Karta o nominale 60 impulsów będzie wydana w październiku br. w nakładzie 3.500 egzemplarzy. Nasze Stowarzyszenie ma zagwarantowane 500 egzemplarzy tego kolekcjonerskiego wydania.