Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu informuje wszystkich członków organizacji, że począwszy od dnia 9 listopada 2008 roku wszyscy szefowie Kół Terenowych przyjmować będą wpłaty składek członkowskich na rok 2009.
Wysokość składki członkowskiej pozostaje bez zmian i wynosi 40 złotych za cały rok.
Każdy członek S K otrzymać powinien nową legitymację, na której przewodniczący Koła Terenowego odnotowuje właściwym stemplem opłacenie składki.
Ostateczny termin opłacania składek członkowskich upływa z dniem 31 grudnia 2008 roku.
Uprzejmie prosimy wszystkich kolekcjonerów zrzeszonych w naszej organizacji o rzetelne potraktowanie niniejszego komunikatu.

Osoby dokonujące przelewu składki członkowskiej na konto Stowarzyszenia proszone są o podanie numeru legitymacji członkowskiej i daty wstąpienia do naszej organizacji.

Za Zarząd S K
Tadeusz B. Marcin Denes
Prezes Zarządu