Zarząd SK podaje do wiadomości wszystkim PT Członkom, że w dniu 29 marca br. (niedziela) w Klubie Kultury „Kolejarz” (Dworzec Główny) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszej Organizacji.

I termin – godz. 12:00
II termin – godz. 12:15

Do uczestnictwa w Zebraniu, wszystkich Członków Stowarzyszenia serdecznie zaprasza w imieniu Zarządu
Prezes SK – Tadeusz B. Marcin Denes