Wszystkim zainteresowanym, prezentujemy poniżej zatwierdzony projekt karty telefonicznej, która będzie wyemitowana przez Telekomunikację Polską w kwietniu br.
Karta będzie wydana w dwóch wersjach.
Pierwsza o nominale 60 impulsów będzie wydana w nakładzie 2.000 sztuk, zaś druga karta o nominale 15 impulsów będzie posiadała nakład 50 – 100 tysięcy sztuk.
Członkowie naszego Stowarzyszenia zainteresowani nabyciem tych walorów mogą jeszcze u szefów swoich Kół Terenowych dokonać ewentualnej korekty ilości nabywanych kart.
Łączny koszt obu kart wynosi 33 zł (24 zł karta 60 imp. i 9 zł karta 15 imp.).
Przedpłaty na karty przyjmowane będą do końca lutego br.
Przedpłaty na zamówione karty można również dokonywać na konto Stowarzyszenia:
BS Oborniki Śląskie Nr 91 9583 0009 0000 1209 2000 0001

Za Zarząd
Tadeusz B. Marcin Denes – Prezes Zarządu