Poniżej prezentujemy treść pisma otrzymanego z Centrali Poczty Polskiej S.A.: