W związku z przyszłoroczną wystawą w Domu Kultury „Kolejarz” – Wrocław Dworzec Świebodzki zaplanowane jest wydanie banknotu kolekcjonerskiego.
Grafika banknotu oparta będzie o temat wiodący wystawy – „Transport” (pojazdy szynowe, statki powietrzne itp.).
Każdy członek naszego Stowarzyszenia będzie miał możliwość nabycia od 1 do 5 sztuk tego wydania w zależności od własnej decyzji.
Dla ustalenia wielkości nakładu z wydawcą banknotu, którym będzie PWPW S.A., niezbędna jest informacja dotycząca łącznej ilości zadeklarowanej przez członków poszczególnych Kół Terenowych.
Proszę zatem szefów Kół Terenowych o podanie do dnia 10 czerwca br. jaką ilością tych walorów zainteresowani byliby ich członkowie.
Informację można przekazać na nasz adres internetowy sk.wroclaw@op.pl.

Wszelkie informacje dotyczące tego projektu będą sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie.

Dziękuję za pozytywną reakcję.

Tadeusz B. Marcin Denes – Prezes Zarządu