Z okazji XIV Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej – Wrocław 2012 planowane jest wydanie w nakładzie 100 sztuk znaczka personalizowanego emisji „Kocham Cię” (Jabłko – rok emisji 2006).
Znaczki dostępne będą przede wszystkim dla członków naszej organizacji podczas trwania tegorocznej wystawy przy stoliku organizatorów.

Przewidywana cena 1 znaczka z przywieszką wynosić będzie 12 zł.

Zainteresowani nabyciem tego waloru, którzy z różnych względów nie będą obecni, proszeni są o kontakt z przewodniczącymi swoich Kół

Za Komitet Organizacyjny
Maciej Bronisław Borowski