Przebrzmiały akordy o pięknej harmonii z akordeonu i rozpoczęliśmy uroczystości otwarcia XIV Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej – Wrocław 2012. To było w czwartek17 maja. Wszystko i wszyscy byli w świetnych nastrojach. W niepowtarzalny sposób naczelny moderator Bronisław Zathey (co zgodnie z łacińskim znaczeniem tego słowa-ten co powściąga), prowadził całą galę, panując nad dyscypliną i rozradowaniem niektórych uczestników.

Zacni goście uświetnili naszą imprezę, która była wpisana w naczelnym miejscu obchodów 15. rocznicy założenia naszej organizacji-Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.

W im imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego wystąpił Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych pan Józef Dymalski, przekazał życzenia od władz naszego regionu, a także w ciepłych słowach podkreślił wartości i znaczenie kolekcjonerstwa dla kultury kraju.
Po tym wystąpieniu dokonał dekoracji, w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej wieloletnich działaczy Stowarzyszenia w osobach Andrzeja Peszki, Sławomira Wawrzyńczuka, Artura Marsy I Tadeusza Sadowińskiego. To był piękny akcent naszej rocznicy i preludium do późniejszych wydarzeń.

Jednym z Patronów Honorowych był pan Piotr Muszyński-członek Zarządu Telekomunikacji Polskiej. W jego imieniu życzenia i okoliczny adres przekazała pani Maria Piskier z Biura Prasowego Orange Polska. Grupie dziewięciu najaktywniejszych członków władz organizacji wręczyła oryginalne upominki o charakterze kolekcjonerskim. Ten gest był dużym zaskoczeniem dla obdarowanych i jakże przyjemnym.

Od lat zaprzyjaźniona instytucja kultury Urzędu Marszałkowskiego, jakim jest Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, ma również naszą organizację w pamięci.
Na ręce niżej podpisanego pani Dyrektor przekazała serdeczność życzeń i takiż okolicznościowy upominek.

A zupełnym zaskoczeniem dla nas organizatorów było wystąpienie pani Brygidy Jakubowicz w imieniu Starosty Brzeskiego pana Macieja Stefańskiego. W bardzo prywatnych i gorących słowach pan Starosta Brzeski nawiązał do wieloletniej współpracy z nami i działalności Koła Terenowego w Brzegu.
Ujmująca osobowość pani Brygidy Jakubowicz i wręczony upominek pozostaną w pamięci uczestników otwarcia wystawy.

W kolejnym, pięknym wydarzeniu udział w sposób szczególny wzięli ci wszyscy, których specjalnymi podziękowaniami uhonorował Marszałek Województwa Dolnośląskiego pan Rafał Jurkowlaniec. Jest dla nas prawdziwą satysfakcją decyzja pana Marszałka o objęciu Patronatu Honorowego nad tegoroczną edycją.
Dokładnie 23 osoby otrzymały bordowe teczki z podziękowaniami za wieloletnią współpracę z naszą organizacją z rąk pana Józefa Dymalskiego, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego.

Wyróżnieni zostali szefowie wielu firm i organizacji (Poczta Polska, Telekomunikacja Polska, OPCO, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Narodowy Bank Polski, PKP i inni).

Mijały cieplutkie minuty w zabytkowej auli Domu Kultury Kolejarz na wrocławskim Dworcu Świebodzkim.

Nadszedł czas na przekazanie najlepszych życzeń i zestawów upominkowych, które dzięki życzliwości splecionej z dobrocią naszych współpartnerów mogliśmy zrealizować.

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu na wniosek Walnego Zebrania członków, ustanowiliśmy odznakę Zasłużony dla Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.
Miałem niewątpliwy zaszczyt wręczać to delikatne wyróżnienie.
Otrzymało je 17 osób, którym chcieliśmy podziękować za półtora dekady współpracy i Ich zrozumienie dla naszej idee fixe, którą jest …
potęga prawdziwej pasji.

Wśród przeszło stu zaproszonych PT Gości byli nasi członkowie i wystawcy z Rzeszowa, Wadowic, Głubczyc czy Krakowa i co zupełnie oczywiste z innych miejscowości, którym śmiało może przewodzić w tym peletonie nasz miasto-Wrocław.

Nie mnie po prawdzie oceniać zaprezentowane zbiory, bo nie chciałbym nikogo pominąć, a opiniować chociaż wersem 30 wystawców to zadanie karkołomne …, trzeba wziąć pod uwagę wszędobylski czas. Tutaj czas na czytanie. Ale mogę z najczystszym sumieniem i najobiektywniej napisać, że poziom tegorocznych ekspozycji w porównaniu z wystawą z 2011 roku był wyższy. To świetnie. To także świetnie rokuje na naszą jubileuszową wystawę w 2013 roku. Będzie piętnasta!

Tym wszystkim, którzy przyłożyli chociaż jedną rączkę do zorganizowania naszych uroczystości i wystawy dziękuję bardzo.
Natomiast pozostałym członkom władz organizacji i naszym PT Przyjaciołom, którzy obiema rękami dokładnie pracując z wiarą w nasz wspólny sukces organizacyjny, najpiękniej dziękuję.

Wierzę, że radość i satysfakcja z włożonej pracy i wspólnego zadowolenia skutecznie przykryła zmęczenie i stres, który jest nieodłącznym elementem społecznego działania.

W ostatnim, że tak to określę, słowie chciałbym podziękować narodowemu operatorowi Poczcie Polskiej.
Każdy z uczestników wystawy wśród upominków otrzymał walory wydane przez Pocztę Polską. To dzięki wielkiej życzliwości Biura Promocji Centrali Poczty i wrocławskiej ekspozytury w osobach pani Krystyny Politachy i Zdzisława Gereja.
Bogato zaopatrzone stoisko filatelistyczne to wieloletnia renoma Urzędu Pocztowego Wrocław 15, z niezwykle uprzejmą i fachową trzyosobowa załogą.

Na lokalnym, terenie pod każdym pocztowym aspektem, w bardzo dyskretny, kulturalny i iście kobiecy sposób dyrygowała (oczywista to określenie proszę traktować w cudzysłowie) pani Renata Karolewska-dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej we Wrocławiu).

Podsumowując nasze święto mam odczucie bardzo dobrze zrealizowanego zadania, które wzięliśmy na siebie jako członkowie Komitetu Organizacyjnego.
Z tegoż gremium Drogim Koleżankom i Drogim Kolegom bardzo dziękuję, najprawdziwiej bardzo!

Tadeusz B. Marcin Denes
Założyciel i Prezes Zarządu SK

24 maja A.D. 2012 we Wrocławiu

Otrzymane życzenia i gratulacje: