V Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu … stało się historią.

W tak zwanej małej auli Domu Kultury Kolejarz Wrocław – Świebodzki w niedzielę 16 marca 2014 roku odbyło się V Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze naszej organizacji.
Wszystkich przybyłych członków w serdecznych słowach powitał prezes Zarządu Tadeusz B. Marcin Denes, przedstawił porządek Walnego Zebrania i zaproponował na przewodniczącego spotkania Macieja Bronisława Borowskiego – wiceprezesa i skarbnika Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu .

Z zainteresowaniem i pewnym niedowierzaniem wysłuchaliśmy dokładnego opracowania dokonań i operacji finansowych, które były wykonywane w trakcie trwania zakończonej kadencji w okresie 2010 – 2014.
Przez te minione cztery lata, głównie za sprawą współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w kwestii zabezpieczenia walorów numizmatycznych dla członków Koła Numizmatycznego, przepływ gotówki przez nasze konto przekroczył kilkaset tysięcy złotych. Żebyśmy tak mieli takie pieniądze do swojej statutowej działalności, to pewnikiem nasze Koła Terenowe działałyby i w Tel Avivie i we Lwowie. Ale pomarzyć można.
Prezes Zarządu Tadeusz B. Marcin Denes przedstawił sprawozdanie z zakończonej kadencji. Krotko rzecz ujmując – same sukcesy, ale czy mogłoby być inaczej …, skoro wszystkie działania od wielu lat właśnie tak są ukierunkowane, według starej zasady, która obowiązuje już od wielu lat.
Cokolwiek realizujemy – musi być extra!

Po tych wystąpieniach obu członków władz i powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrótacyjnej, przedstawiono formalne uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego i udzieleniu absolutorium Zarządowi SKwW.
Podniósł się las rąk i wszyscy obecni na sali mogli wziąć głębszy oddech i rozluźnieni zajadać się pysznymi słodyczami.

W tym sympatycznym klimacie wspomniany powyżej prezes omówił całe spectrum i złożoność funkcjonowania naszego Stowarzyszenia w dosyć rozhuśtanej codzienności, która nas otacza. Ale trzeba być dobrej myśli i wiary, że niebawem nadejdzie pełna stabilizacja, bo przecież tak niedawno tak właśnie było.
Mamy zaprzyjaźnione i życzliwe nam firmy, instytucje i urzędy, które wysoko oceniają nasze dokonania, ale nade wszystko mamy całą rzeszę członków, którzy realizują swoje pasje w Kołach Terenowych w Brzegu, Zgorzelcu, Legnicy, Nysie, w Kołach Papafilistów, Internetowym, Numizmatycznym i Miejskim. To tym kolekcjonerom służymy i staramy się odpowiadać na ich oczekiwania.

Uczestnicy Walnego Zebrania podnieśli w swoich wystąpieniach kilka znaczących dla dalszej naszej działalności kwestii. Dosyć istotną sugestią ze strony kolegi Leszka Derkaczewskiego było szersze niż dotychczas propagowanie naszej sztandarowej imprezy – majowej wystawy.
Bardzo interesującą propozycję przedstawił kolega Włodzimierz Grozik. Zaproponował utworzenie konta na profilu Facebook, które pokaże całemu światu, że jesteśmy we Wrocławiu i tutaj uprawiamy różnorakie zbieractwo.

Część Walnego Zebrania poświęcona sprawozdaniom została wyczerpana i na wniosek przewodniczącego kolegi Macieja Bronisława Borowskiego przystąpiliśmy do wyborów.
A wszyscy uczestnicy mieli wybrać nowy Zarząd oraz nowy skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Komisja Skrótacyjna bacznie wysłuchała przedstawione kandydatury do władz Stowarzyszenia. Każdy z zebranych mógł w dowolnej konfiguracji zapisywać zaproponowane nazwiska.
Po kilku minutach szefowa arcyważnej Komisji podczas takich Walnych Zebrań – Elżbieta Alina Gil odczytała protokół z policzonymi głosami.
Wszyscy kandydujący do funkcji Stowarzyszenia uzyskali pełną akceptację obecnych na sali.

Ukonstytuowały się władze Zarządu na tym samym poziomie działania co w zakończonej kadencji, czyli:

Tadeusz B. Marcin Denes – prezes;
Maciej Bronisław Borowski – wiceprezes – skarbnik;
Jerzy Andrzej Gołębiowski – wiceprezes;
Artur Marsy – wiceprezes
Sławomir Wawrzyńczuk – sekretarz;
Tadeusz Sadowiński – członek;
Mirosław Misiak – członek.

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Myrdzio – przewodniczący;
Leszek Derkaczewski – wiceprzewodniczący;
Włodzimierz Grozik – sekretarz.

Sąd Koleżeński:

Czesław Kaczmarski – przewodniczący;
Adrian Hałuszczak – wiceprzewodniczący;
Andrzej Trebik – sekretarz.

Na zakończenie bardzo budującego spotkania staro-nowy prezes podziękował wszystkim członkom za przybycie i czynne uczestnictwo w Walnym Zebraniu. Swoje słowa podziękowań wraz z życzeniami owocnej współpracy skierował do nowych władz Stowarzyszenia.
Bardzo serdecznie podziękował koleżance Elżbiecie Alinie Gil – szefowej Koła Papafilistów za jej ogromne zaangażowanie i bezinteresowne prowadzenie internetowej witryny naszej organizacji.

Tak więc reasumując. Przed nami cztery lata aktywnej pracy dla wspólnej radości i kolekcjonerskiego zadowolenia.
Przed nami majowa wystawa, dwie karty telefoniczne lada tydzień, na jesieni karta wystawowa z Brzegu (tematyka grafiki – święty Jan Paweł II Wielki).
Będzie z czego się cieszyć …

Tadeusz B. Marcin Denes
Prezes Zarządu SKwW