Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu informuje, że począwszy od dnia 6 lipca br. szefowie poszczególnych Kół Terenowych rozpoczęli przyjmowanie przedpłat za dziewięcio – znaczkowy arkusik (mójZNACZEK), który będzie wydany z okazji tegorocznej brzeskiej wystawy kolekcjonerskiej.
Koszt arkusika wynosi 34,70 złotych.
Członkowie naszej organizacji, którzy zadeklarowali chęć jego nabycia, proszeni są o dokonywanie odpowiednich wpłat przewodniczącym swoich Kół Terenowych.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat upływa z dniem 15 sierpnia 2014 roku.

Poniżej zaprezentowany jest projekt oferowanego waloru:

Za Zarząd
Tadeusz B. Marcin Denes – Prezes Zarządu