W dniu 14 października br. Poczta Polska wprowadziła do obrotu kartkę beznominałową z okazji 170-lecia linii kolejowej z Wrocławia do Legnicy. Kartka przedstawia istniejący częściowo budynek dworca Marchijskiego we Wrocławiu, który dawał początek tej linii. Autorem projektu tego okolicznościowego wydania jest kol. Artur Marsy. 

Kartki będą dostępne w urzędach pocztowych: Wrocław 1, 15, 68 oraz Legnica 1.
Nakład kartki nr 32/Wrocław wynosi 500 szt. Cena: 1,50 zł/szt.