Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu informuje, że najbliższa giełda
w dniu 1 marca br. odbędzie się w miejscu dotychczasowej lokalizacji
– Klub Kultury Kolejarz
Dworzec Świebodzki.
Godziny spotkań pozostają niezmienione.

Za Zarząd SKwW
Wiceprezes – Jerzy Gołębiowski