W związku z tradycyjnym nakładem kart wydawanych z okazji wystawy w Brzegu (od dekady nakład kart wynosi 100 sztuk ) nie jesteśmy w stanie zagwarantować wszystkim członkom możliwości nabycia tej karty.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy naszych Członków, nie mamy bowiem istotnego wpływu na sposób dystrybucji karty brzeskiej.

Za Zarząd SKwW
Tadeusz B. Marcin Denes – Prezes