Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu uprzejmie informuje, że składkę członkowską na rok 2016 na mocy uchwały ustalono w wysokości 55 zł.

Przewodniczący Kół Terenowych przyjmować będą wpłaty składek członkowskich w okresie od 1 października do 30 listopada 2015 roku.

Wyłącznie dla członków naszej organizacji planujemy w roku 2016 wydanie trzech kart telefonicznych w systemie pre-paid, kilku kartek pocztowych beznominałowych, okolicznościową kopertę i okolicznościowy znaczek pocztowy.

Każdy członek naszej organizacji przy opłaceniu składki otrzyma pamiątkowy upominek (wszystkie upominki jednakowe).

Dziękujemy za Państwa tegoroczną współpracę i zapraszamy do dalszej.

Z kolekcjonerskim pozdrowieniem
Tadeusz B. Marcin Denes – prezes Zarządu