W ostatnią niedzielę października, a był to 29 dzień minionego miesiąca, odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.

Pierwszą osobą, która zabrała głos podczas tego spotkania był kolega Tadeusz B. Marcin Denes, który przedstawił oświadczenie o swojej rezygnacji z funkcji prezesa Zarządu. Decyzja ta była podyktowana sytuacją zdrowotną. Przez prawie dwadzieścia lat byliśmy jedną solidarna ekipą, której szefem był Tadeusz B. Marcin Denes. Trudna sytuacja ze zdrowiem wymusiła niejako podjęcie takiego zachowania.

Całość spotkania prowadził kolega wiceprezes-skarbnik Maciej Borowski.

Członkom Zarządu został przedstawiony nowy przewodniczący Koła Terenowego w Brzegu. Na tę funkcję został wybrany przez członków KT w Brzegu kolega Zdzisław Bagiński.

Wieloletni przewodniczący KT w Brzegu kolega Tadeusz Sadowiński przedstawił zebranym wniosek o przyznanie koledze Tadeuszowi B. Marcinowi Denesowi tytułu „honorowego prezesa”. Decyzja w tej kwestii nabiera mocy …

Prowadzący spotkanie zaproponował kandydaturę kolegi Jerzego Gołębiowskiego, dotychczasowego wiceprezesa Zarządu i przewodniczącego Koła Numizmatycznego, na funkcję prezesa Zarządu. W jawnym głosowaniu, przy jednym głosie wstrzymującym, kolega Jerzy Gołębiowski został wybrany na prezesa Zarządu.

Omówiono założenia dotyczące przyszłorocznej wystawy we Wrocławiu i w Brzegu, albowiem będą to wystawy jubileuszowe – dwudzieste.

W czasie posiedzenia Zarządu podjęto decyzję, że składka na rok 2018 pozostaje na dotychczasowym poziomie 55 złotych. Przewodniczący Kół Terenowych będą przyjmować wpłaty od swoich Członków począwszy od dnia 1 grudnia 2017 r. do 15 lutego 2018 roku.

Na zakończenie tego spotkania szefowa Koła Papafilistów, koleżanka Elżbieta Alina Gil w bardzo osobistej laudacji podziękowała w imieniu Zarządu i wszystkich członków SKwW byłemu już prezesowi za jego pracę na rzecz całego środowiska. Po tych pięknych słowach przekazała w drewnianym „etui” pamiątkowy upominek.

Zakończony został dwudekadowy etap w historii SKwW, teraz nadszedł czas by budować nowe karty dokonań przez nowego prezesa Zarządu et consortes.

Tadeusz B. Marcin Denes – Członek– założyciel SKwW