Zarząd SKwW  informuje wszystkich członków Stowarzyszenia, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 listopada 2019 r.  podjęto uchwałę w sprawie wysokości składki na 2020 rok.

Składka nie ulega zmianie i wynosi 55 złotych.

Opłaty składki członkowskiej należy dokonywać u szefów swoich Kół Terenowych lub bezpośrednio na konto Stowarzyszenia w terminie od 24 listopada 2019 do 1 marca 2020 roku.

Za Zarząd

Jerzy Gołębiowski – Prezes SKwW