Sytuacja epidemiczna w kraju uniemożliwiła organizację XXII Krajowej Wrocławskiej Wystawy Kolekcjonerskiej – Wrocław 2020 za planowanym majowym terminie. Zarząd SKwW podjął decyzję o organizacji wystawy poświęconej 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II  oraz 75. rocznicy powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy w terminie wrześniowym, w wersji wirtualnej.

Oprócz wcześniej wydanych wystawowych walorów zostaną obecnie wydane dodatkowe przedmioty towarzyszące wystawie wirtualnej.

Będzie to m.in. kartka nr 6/Wrocław, która zostanie wydana w nakładzie 200 sztuk. Autorem projektu jest Joanna Rupnicka. W projekcie kartki zostały wykorzystane zdjęcia eksponatów z Wystawy Ziem Odzyskanych Wrocław 1948 r. pochodzących ze zbiorów Mirosława Misiaka. Kartka będzie wprowadzona do obrotu pocztowego 15 września 2020 roku.


6 Kartka okolicznościowa XXII WKWK krzywe

 

W dniu 17 września 2020 roku stosowany będzie okolicznościowy datownik.

Datownik XXII Wrocławska Krajowa Wystawa Kolekcjonerska Wrocław 2020 krzywe

W niewielkim nakładzie zostanie także wyemitowany także MójZnaczek. Poniżej projekt arkusika znaczkowego:

 

Wzór rozmieszczenia ARKUSZ MójZNACZEK XXII WKWK edytowalny

Członkowie SKwW zainteresowani posiadaniem w swoich kolekcjach powyższych walorów składają zamówienia u poszczególnych szefów Kół Terenowych.

Cena okolicznościowej kartki pocztowej wynosi 1,30 zł, zaś arkusika znaczkowego 55 zł.

Termin wpłaty za zamówione walory upływa z dniem 15 września br.