unnamed

Zarząd SKwW  informuje wszystkich członków Stowarzyszenia, że na wrześniowym posiedzeniu Zarządu w 2021 r.  podjęto uchwałę w sprawie wysokości składki na 2022 rok.

Składka nie ulega zmianie i wynosi 60 złotych.

Opłaty składki członkowskiej należy dokonywać u szefów swoich Kół Terenowych lub bezpośrednio na konto Stowarzyszenia w terminie do 1 marca 2022 roku.

Za Zarząd

Jerzy Gołębiowski – Prezes SKwW