Podczas uroczystego otwarcia XXIV Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej – Wrocław 2022 zostały wręczone medale „Zasłużony dla Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu”.

Medal - 1

Medale zostały przyznane dla przedstawicieli instytucji i firm za wieloletnią współpracę, bezinteresowną pomoc i wsparcie dla naszych inicjatyw:

 1. Danuta Bogusławska – Dyrektor Regionu Sieci Region Sieci we Wrocławiu Poczta Polska S.A.
 2. Mariusz Dawid – Zastępca Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki
 3. Agnieszka Dziedzic – Dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
 4. Józef Dymalski – działacz społeczno-kulturalny na Dolnym Śląsku
 5. Dorota Feliks – Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
 6. Joanna Grabosz – współpracownik Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu Orange Polska Wrocław
 7. Zuzanna Karbowniczak – Naczelnik Wydziału Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego we Wrocławiu
 8. Agnieszka Kłoda – Dębska – była Dyrektorka Biura Promocji i Marketingu Poczty Polskiej S.A. Warszawa
 9. Ryszard Małolepszy – Dyrektor Orange Polska Warszawa
 10. Agnieszka Mańk – Orange Polska Warszawa
 11. Romuald Nowak – wieloletni Kierownik Panoramy Racławickiej we Wrocławiu
 12. Wojciech Olenderek – Wiceprezes Zarządu Głównego Prezes Zarządu Okręgu Inwalidów Wojennych RP
 13. Barbara Pawlak – długoletnia Dyrektorka Klubu Kultury „Kolejarz” we Wrocławiu
 14. Phila World Wrocław
 15. Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 16. PWPW S.A. Warszawa
 17. Grzegorz Roman – działacz samorządowy, wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu
 18. Joanna Rupnicka – Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu Poczta Polska S.A.
 19. Mirosław Sołtys – artysta plastyk, autor grafik na kartach telefonicznych
 20. Jan Szuba – wieloletni Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego
 21. Piotr Toczyński – Główny Specjalista ds. Komunikacji Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego we Wrocławiu
 22. Maria Wawryniewicz – Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego
 23. Tomasz Witkowski – wieloletni Zastępca Burmistrza Brzegu
 24. Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu
 25. Bronisław Jan Zathey – były nauczyciel akademicki, wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu

25 – lecie Stowarzyszenia  Kolekcjonerów we Wrocławiu było również okazją do uhonorowania najbardziej aktywnych i zaangażowanych członków naszego Stowarzyszenia medalami „Zasłużony dla Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu”. 

Medal - 2 a

 1. Zdzisław Bagiński
 2. Maciej Borowski
 3. Ryszard Chwaliński
 4. Zenon Czajka
 5. Tadeusz B. Marcin Denes
 6. Elżbieta Gil
 7. Jerzy Gołębiowski
 8. Józefa Gołębiowska
 9. Włodzimierz Grozik
 10. Czesław Kaczmarski
 11. Jerzy Kajzer
 12. Mieczysław Karasewicz
 13. Tadeusz Kasprzycki
 14. Jerzy Kazak
 15. Bartłomiej Kowal
 16. Mieczysław Kula
 17. Zygmunt Machowski
 18. Artur Marsy
 19. Mirosław Misiak
 20. Andrzej Myrdzio
 21. Tadeusz Sadowiński
 22. Grzegorz Skrzypek
 23. Eugeniusz Sztandera
 24. Sławomir Wawrzyńczuk
 25. Zdzisław Włodarski