W tym roku, w Parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu, w dniach 16-23 października 2022 roku zostały zaplanowane  misje święte, swego rodzaju rekolekcje, mające na celu umocnienie i odnowienie wiary poprzez nauki o zasadniczych prawdach wiary i moralności. Tak się szczęśliwie złożyło, że w tym samym czasie, w dniu 16 października, przypadł w tym roku XXII Dzień Papieski pod hasłem „Blask prawdy”.

Hasło nawiązuje do dziesiątej encykliki św. papieża Jana Pawła II, której przesłaniem jest wskazanie na wewnętrzny, nierozerwalny związek, istniejący między wiarą i moralnością oraz między wolnością i prawdą. Tak więc oba wydarzenia religijne znalazły wspólny mianownik.

Aby uświetnić te dwa wydarzenia, z inicjatywy Mieczysława Kuli, członka Koła Polskiego Związku Filatelistów nr 63 w Zgorzelcu i członka Klubu św. Gabriel oraz członka Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu i dzięki uprzejmości proboszcza Parafii ks. Macieja Wesołowskiego, zorganizowano pokaz filatelistyczny pod tytułem „Jan Paweł II na Dolnym Śląsku”. Tytuł nawiązuje do pielgrzymek do ojczystego kraju w 1983 i 1997 roku, kiedy to papież Jan Paweł II odwiedził dolnośląską ziemię.