Zamknęły się podwoje po 25. Jubileuszowej Wrocławskiej Krajowej Wystawie Kolekcjonerskiej  Wrocław 2023 – „Co nam w duszy gra”.

Lakonicznie rzecz ujmując, cała wystawa to impreza zorganizowana w każdym elemencie w sposób wzorcowy. Trzeba zaznaczyć, że bezdyskusyjnie bohaterami minionych majowych dni byli wszyscy PT Wystawcy, którzy swoimi zbiorami mogli udowodnić, że stara fraza „chcieć to móc”, ma swoją aktualność.

Różnorodność gatunków kolekcjonerskich pasji na pewno ukontentowała bywalców, którzy uczestniczyli w minionych wystawach, które były organizowane przez Stowarzyszenie.

Na kartach katalogu, który na okoliczność wystawy został wydany, wymienieni zostali wystawcy i ich eksponaty.

To kolekcjonerzy ekstraklasy ruchu krajowych pasjonatów w swoich specjalizacjach tj. filokartyści, filateliści, fonoteliści oraz szeroko pojętej numizmatyki, a także szczególne materiały z gatunku unikatowych. To także i również 29 osób, które jubileuszowej wystawie, poprzez swoje eksponaty i swój udział nadały szczególny charakter.

Teraz może kilkanaście linii tekstu o samym uroczystym otwarciu, które w czwartek 18 maja stało się faktem.

W nagromadzonej auli Przestrzeni Trzeciego Wieku Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego spotkali się licznie zaproszeni Goście i prezenterzy swoich kolekcjonerskich cymelli.

Serdecznymi słowami wszystkich powitał główny organizator wystawy – prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu Jerzy Andrzej Gołębiowski.

Tradycją od lat jest fakt, że prowadzeniem całej uroczystości kieruje niezrównany przyjaciel naszej społeczności Bronisław Jan Zathey.

Z naszego zaproszenia na otwarcie jubileuszowej wystawy z życzliwością skorzystali członkowie Komitetu Honorowego, vide strony katalogu.

Bardzo miłym i osobliwym akcentem było wystąpienie przedstawicieli władz miasta Oleśnica. Decyzją samorządu Oleśnicy zostały przyznane tytuły honorowe dla Pani Joanny Rupnickiej i Adama Szulera. Dla naszego Stowarzyszenia to duża satysfakcja, wszak my byliśmy inicjatorami tych wyróżnień.

W następnych minutach Pani Maria Wawryniewicz – dyrektor Oddziału Okręgowego NBP we Wrocławiu wręczyła grupie działaczy Stowarzyszenia pamiątkowe dyplomy i upominki.

Centrala Poczt Polskiej S.A. w osobie Pana dyrektora Mariusza Dawida uhonorowała zespół aktywistów pamiątkowymi listami i filatelistycznymi wydawnictwami, którem z serdecznymi życzeniami przekazała Pani Danuta Bogusławska – dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej S.A.

Od zarania współpracujemy z Brzegiem, gdzie prężnie działa i organizuje cykliczne wystawy nasze Koło Terenowe.

Współpracujemy, świetnie się rozumiejąc z tamtejszymi władzami samorządowymi. Pan Burmistrz Jerzy Wrębiak w towarzystwie swojego, byłego zastępcy Pana Tomasza Witkowskiego, wręczyli brzeskie upominki grupie kilku naszych aktywistów.

Czas nieubłaganie mknął ku godzinie trzynastej owego jubileuszowego czwartku. Prezes Jerzy Andrzej Gołębiowski, cały w uśmiechach i zadowoleniu zaczął kolejno wręczać całe, bogate zestawy pamiątek, które otrzymali organizatorzy od wiernych instytucji i sponsorów, a także różności zakupione z naszych środków.

Z podestu scenicznego Prezes Jerzy Andrzej Gołębiowski zaprosił wszystkich Gości do okolicznościowego poczęstunku.

Mamy potwierdzoną informację, że w czasie trwania Nocy Muzeów, na placu Solidarności, do Sali wystawowej dotarło przeszło 750 osób. To wielki sukces organizatorów, ale trzeba wziąć pod uwagę, że w okolicy mieszka około 9 tysięcy mieszkańców.

Dziękujemy wszystkim za obecność, za pomoc, za wsparcie i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej ekspozycji, również w maju.

Tadeusz B. Marcin Denes

Założyciel i Prezes Honorowy

Poniżej kilka wystawowych migawek fotograficznych z wykorzystaniem zdjęć autorstwa Józefy Gołębiowskiej, Katarzyny Delikowskiej oraz  Agnieszki Żebrowskiej: