Zarząd SKwW informuje, że do nabycia oferowana jest kolejna karta z serii „Poczet królów i książąt polskich” – Władysław Jagiełło II.

Karta zostanie wydana w nakładzie 200 sztuk. Szefowie poszczególnych Kół Terenowych przyjmują zamówienia na tę kartę w terminie do dnia 5 września br. Cena karty kolekcjonerskiej dla członków naszego Stowarzyszenia wynosi 25 zł.