Zbliżającej się XXV Jubileuszowej Brzeskiej Krajowej Wystawie Kolekcjonerskiej – Brzeg 2023  towarzyszyć będzie wydanie kolekcjonerskiej karty „Telegrosik”, której autorem projektu jest Tomasz Kafel. Karta wyemitowana będzie w nakładzie 200 sztuk.

Dla członków Stowarzyszenia cena karty wynosi 25 zł. Zamówienia na karty należy składać u szefów poszczególnych Kół Terenowych w terminie do 15 października br.