Zapraszamy do powiększenia swoich zbiorów kart telefonicznych o nowe emisje kart TELEGROSIK.

Pierwszą z oferowanych kart jest karta wystawowa towarzysząca tegorocznej wystawie kolekcjonerskiej WROCŁAW 2024 „Sto lat złotego”. Karta wyemitowana będzie w nakładzie 200 sztuk. Autorem projektu karty jest Bartłomiej Kowal.

Kolejna karta promuje kolekcjonerskie spotkanie w Milano. Nakład tej karty wynosi 250 sztuk. Zaprojektowana została również przez Bartłomieja Kowala.

Poniższa oferta dotyczy kontynuacji serii „samolotowej”. Jest o druga i trzecia karta z tej serii. Do zaprojektowania tych kart Bartłomiej Kowal wykorzystał prace malarskie Roberta Firszta. Karty wyemitowane będą w nakładzie 200 sztuk.

Karta nr 2/10

Karta nr 3/10

Osoby zainteresowane nabyciem oferowanych walorów mogą to uczynić za pośrednictwem Szefów poszczególnych Kół Terenowych w terminie do 25 kwietnia br. Cena karty dla członków naszego Stowarzyszenia wynosi 25 zł.