Wystawy

W roku 2008 obchodziliśmy jubileusz 10-lecia Wystaw Kolekcjonerskich organizowanych przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu, co skłoniło nas do podsumowania dotychczasowego dorobku. W oparciu o lekturę katalogów z ostatnich 10 wystaw przedstawiamy kilka wartych przytoczenia faktów:

  • W ciągu 10 lat na wystawach zaprezentowanych zostało 459 zbiorów z bez mała całej Polski i 6 państw Europy. Ponad 80 % (381 eksponatów) stanowiły eksponaty fonotelistyczne. W klasie „open” wystawiono 33 eksponaty, w klasie filatelistyki – 20 eksponatów, w klasie numizmatyki – 13, a w klasie filokartystyki – 12.
  • Od pierwszej wystawy w tytule pojawia się słowo „Krajowa” i zawsze miało to odzwierciedlenie w doborze wystawców. Oprócz dolnośląskich wystawców, na wystawie prezentowali się wystawcy z Chorzowa, Gdańska, Gostynia, Łodzi, Katowic, Ostrowa Wlkp., Olsztyna, Tomaszowa Mazowieckiego, Torunia, Warszawy, a nawet Białej Podlaskiej.
  • W latach 2002-2003 wystawa miała charakter konkursowy – eksponaty oceniało specjalnie powołane jury z różnych ośrodków kolekcjonerskich oraz publiczność zwiedzająca wystawę.
  • W latach 2003-2005 w wystawie brali również udział wystawcy zagraniczni z następujących krajów: Austria, Czechy, Francja, Niemcy, Słowacja i Szwecja.
  • Do 2004 roku wystawy zatytułowane były „Wrocławska Krajowa Wystawa Kart Telefonicznych” – otworzenie podwoi wystawienniczych na inne dziedziny kolekcjonerstwa zainicjował na VI Wystawie eksponat „Wrocław na starej pocztówce”. Od tego momentu udział eksponatów fonotelistycznych systematycznie spadał i na tegorocznej wystawie nie przekracza 25 % ogółu wystawców.
  • Od VII Wystawy nabierają one charakteru tematycznego – przynajmniej część eksponatów poświęcona jest wiodącemu w danym roku tematowi wystawy. Dotychczas odbyły się wystawy zatytułowane: „60 rocznica wyzwolenia Wrocławia”, „Pontyfikat Jana Pawła II w kolekcjonerstwie” oraz „ 10 rocznica powstania Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu”.
  • Nieprzerwanie od 10 lat wystawa odbywa się w Klubie Kultury „Kolejarz”.

Jubileusz 25-lecia Wystaw Kolekcjonerskich organizowanych przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu będziemy obchodzić w roku 2023 wtedy też podsumujemy dotychczasowy dorobek. Obecnie przeglądając materiały zamieszczone na stronie samemu można zapoznać się z historią dotychczasowych wystaw.

Artur Marsy i Jerzy Gołębiowski