Archiwum informacji do roku 2007

Archiwum informacji do roku 2007

 • Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu informuje o podjęciu decyzji o wydaniu w grudniu br. komercyjnej karty telefonicznej o charakterze świątecznym w nakładzie 100 szt. Grafika karty będzie tradycyjnie wykonana akwarelą i związana będzie z tematyką papieską. Każdy członek naszego Stowarzyszenia (wg stanu na 1.X.2007), będzie mógł dokonać przedpłaty na tą kartę, przy jednoczesnym opłacenie składki członkowskiej na 2008 rok. Przedpłatę przyjmować będą przewodniczący kół terenowych SK w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2007 r.
 • Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem wśród członków naszego Stowarzyszenia wydaną ostatnio kartą komercyjną „Wrocław – pl. Jana Pawła II” oraz istniejącymi ograniczeniami co do kształtowania nakładu kart komercyjnych przez TPSA (wielokrotność 50 szt.) nie będzie niestety możliwe nabycie przez każdego członka naszego Stowarzyszenia po 2 szt. tejże karty, gdyż zamówiony nakład wyniósł 100 szt. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Równocześnie informujemy, że po wakacjach (przełom września i października br.) będzie wydana komercyjna karta telefoniczna w nakładzie 100 szt. (wymóg Sponsorów) z okazji IX Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej w Brzegu. 40% nakładu pozostaje w dyspozycji Organizatorów Wystawy, dlatego każdy członek Stowarzyszenia będzie mógł dokonać przedpłaty tylko na jedną taką kartę. Przedpłatę przyjmować będą przewodniczący kół terenowych SK w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2007 r. W przypadku zainteresowania większego niż dostępny nakład decydować będzie staż członkowski w SK. Grafika karty: akwarela przedstawiająca ratusz w Brzegu.

brzeg2007_rbrzeg2007

 • Stowarzyszenie Kolekcjonerów rozprowadzało dla swoich członków nowe karty TP:
  • Karta dla obcokrajowców KRAKÓW – nakład: 22.200 szt. – 30 jedn.- cena: 15 złotych
  • Karta dla obcokrajowców WARSZAWA – nakład: 16.200 szt. – 60 jedn. – cena: 24 złote

krakow2007warszawa2007

 • Z okazji 10-lecia swojego istnienia Stowarzyszenie Kolekcjonerów we Wrocławiu wydało i rozprowadza okolicznościowy karnet do kart telefonicznychprzedstawiający 12 kart telefonicznych wydanych przez TP z inicjatywy Stowarzyszenia. Na każdej stronie znajduje się awers i rewers każdej karty.

karnet2007

 • Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu informuje o podjęciu decyzji o wydaniu w czerwcu br. komercyjnej karty telefonicznej upamiętniającej 10. rocznicę powstania Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu . Każdy członek Stowarzyszenia, mający opłaconą składkę na rok 2007, będzie mógł dokonać przedpłaty na maksymalnie dwie karty. Przedpłatę przyjmować będą przewodniczący kół terenowych SK w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2007 r. Nakład karty – 100 szt. Grafika na karcie – jak nakazuje tradycja – będzie w formie akwarelki z wrocławskim widokiem na plac Jana Pawła II – fontanna z lwami, w tle Akademia Muzyczna.

karta1karta2

 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu odbyło się 25 marca 2007 r. o godz. 10:00 w Klubie Kultury „Kolejarz” we Wrocławiu.
 • Wydana została komercyjna karta telefoniczna z okazji IX Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej – Wrocław 2007 – projekt umieszczony jest w ostatnim dodatku do katalogu Ćwikowskiego na str. 45 – jest to oczywiście akwarela, przedstawiająca tym razem Halę Targową i Most Piaskowy – najstarszą wrocławską przeprawę. Nakład karty: 150 sztuk. Każdy członek SK mógł nabyć jedną kartę po opłaceniu składki członkowskiej na 2007 r.

10sk-karta

 • Składka członkowska na rok 2007 r. wynosi 40 zł.
 • Stowarzyszenie Kolekcjonerów rozprowadza dodatek do katalogu kart telefonicznych Ćwikowskiego – Nowości kolekcjonerskie 2006. Cena dla członków SK – 7 zł.
 • Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu informuje, że TP SA zatwierdziła projekt komercyjnej karty telefonicznej nawiązującej do 10. rocznicy powstania naszej Organizacji. Karta została wydana w nakładzie 100 szt. i dostępna była wyłącznie dla członków Stowarzyszenia (wg stanu na 31 lipca 2006 r.) – każdy z nich mógł nabyć 1 kartę w drodze przedpłaty. Grafikę karty zamieszczamy poniżej.

sk2006_rsk2006_a

 • Stowarzyszenie Kolekcjonerów rozprowadzało wśród swoich członków następujące nowe karty telefoniczne TP:
  – karta Volkswagenbank, 30 imp., nakład: 5.100 sztuk (15 zł)
  – karta 998/112 „Na ratunek”, 15 imp., nakład: 10.000 szt. (9 zł)
  – karta polsko-angielska z kolumną Zygmunta, 30 imp., nakład: 3.200 sztuk (15 zł)
 • Stowarzyszenie Kolekcjonerów z NBP otrzymało możliwość zapisania się na pierwszą w Polsce emisję okolicznościowego banknotu kolekcjonerskiego z wizerunkiem Janem Pawłem II, nominał 50 zł – cena 90 zł. Szczegóły emisji – na stronie NBP.

JPII_50zl_ban_rJPII_50zl_ban_a

 • Stowarzyszenie Kolekcjonerów rozprowadzało nowa kartę telefoniczną „Colodent” (60 jedn., 100.000 nakładu, cena: 24 zł). Z racji tego, że większość nakładu karty została przekazana zamawiającemu, karta ta może być trudno dostępna nawet mimo wysokiego nakładu.

colodent

 • Stowarzyszenie Kolekcjonerów rozprowadza wydawany co roku przez FHU Ćwikowski „Kalendarz Kolekcjonera 2006„. Jest to 64-stronicowa publikacja (format A5 w kolorze) zawierająca terminarz wszystkich imprez kolekcjonerskich polskich i międzynarodowych, kilka ciekawych artykułów kolekcjonerskich, ogłoszenia (w tym kupon na bezpłatne ogłoszenie do następnego kalendarza) i reklamy (m.in. wystawy organizowanej przez SK). Serdecznie polecamy – zwłaszcza tym, którzy nie tylko zajmują się fonotelistyką. Cena dla członków SK – 5 zł.
 • Stowarzyszenie Kolekcjonerów rozprowadza wydaną z okazji 25. rocznicy NSZZ Solidarnośćserię 4 kart telefonicznych. Karty te zostały wydane w nakładzie 5.200 serii i nie były w otwartej sprzedaży. Dzięki dużym staraniom Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów uzyskał od właściciela całego nakładu tych kart możliwość przekazania ich członkom Stowarzyszenia. Każdy członek Stowarzyszenia może nabyć komplet kart w cenie 36 zł. Cała kwota uzyskana przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów ze sprzedaży kart swoim członkom zgodnie z życzeniem właściciela nakładu zostanie przekazana na rachunek bankowy społecznego wsparcia szkoły podstawowej na Wybrzeżu.

Solidarnosc

 • Zakończono rozprowadzanie wśród członków Stowarzyszenia komercyjnej karty telefonicznej, wydanej w nakładzie 200 szt. z okazji 8. edycji Wystawy zatytułowanej „Pontyfikat Jana Pawła II w kolekcjonerstwie – w 1. rocznice odejścia do Domu Pana”. Karta dostępna była wyłącznie dla członków Stowarzyszenia – każdy z nich mógł nabyć do 3 sztuk karty wystawowej po uprzednim opłaceniu składki członkowskiej na rok 2006 r. i dokonaniu przedpłaty najpóźniej do dnia 15 grudnia 2005 r. Grafikę karty, zaakceptowaną przez TPSA, zamieszczamy poniżej.

aw2006wre2006w

 • „Nasz Dziennik” opublikował informację o karcie telefonicznej poświęconej pamięci Jana Pawła II wydanej przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów, anonsującą VIII Wrocławską Krajową Wystawę Kolekcjonerską – Wrocław 2006 zatytułowaną „Pontyfikat Jana Pawła II w kolekcjonerstwie – w 1. rocznice odejścia do Domu Pana”.
 • Stowarzyszenie Kolekcjonerów przygotowuje wydanie karty telefonicznej w związku z coroczną Wystawą, której 8. edycja odbędzie się w dniach 29 marca – 2 kwietnia 2006 r. Każdy członek SK będzie mógł nabyć do 3 sztuk karty wystawowej po uprzednim opłaceniu składki członkowskiej na rok 2006 r. W celu zorientowania się, jakie będzie zainteresowanie kartą i ustalenia ostatecznej wielkości nakładu z TP SA, przyjmowane będą imienne zapisy, których termin mija 16.10.2005 r. Przedpłaty przyjmowane będą po tym terminie, po ustaleniu warunków wydania karty z TP SA.
 • Stowarzyszenia Kolekcjonerów uzyskało zgodę Telekomunikacji Polskiej SA na wydanie karty telefonicznej poświęconej pamięci Jana Pawła II. Karta ta anonsuje VIII Wrocławską Krajową Wystawę Kolekcjonerską – Wrocław 2006 zatytułowaną „Pontyfikat Jana Pawła II w kolekcjonerstwie – w 1. rocznice odejścia do Domu Pana”. Komercyjna karta telefoniczna (15 jedn.) została wydana w nakładzie 100 szt. w sierpniu 2005 r. i była rozprowadzana na przedpłaty wyłącznie wśród członków Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.

re2006aw2006

 • Stowarzyszenia Kolekcjonerów rozprowadzało piłkarską serię kart telefonicznych TP SA, przedstawiającą reprezentację Polski z dziećmi. W skład serii wchodzą 3 karty (15, 30 i 60 jedn.) o nakładach: karty 15 i 30 impulsów – 2 mln, a 60 impulsów – 15 tys. Cena kompletu: 48 zł. Karty dostępne tylko w kompletach.