Napisali do nas

Napisali do nas

Najważniejsza i najciekawsza korespondencja:

Patronat Honorowy jubileuszowej XX Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej – Wrocław 2018:

Patronat Stowarzyszenie Kolekcjoner+-w we Wroc+éawiu-1

Patronat Honorowy XVIII Wrocławskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej – Wrocław 2016:

sk51

Podziękowania otrzymane od abp. Józefa Kowalczyka Prymasa Polski:

SK 017