Wrocław 2015

XVII Wrocławska Krajowa Wystawa Kolekcjonerska – Wrocław 2015 odbędzie się w salach Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

W uzgodnieniu z Dyrekcją Muzeum wystawa będzie czynna cały miesiąc – od 14 maja do 13 czerwca 2015 r.

Otwarcie wystawy odbędzie się w zaplanowanym terminie – w czwartek, 14 maja o godz. 12:00, natomiast  zamknięcie – w sobotę, 13 czerwca br. o godz. 13:00.

W tym dniu odbędzie się również 66. Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” w godz. od 8:00 do 14:00.

Z inicjatywy naszego Stowarzyszenia, dla upamiętnienia tegorocznej Wystawy, wydane zostaną komercyjne karty telefoniczne oraz pocztowe kartki korespondencyjne.

Wystawie towarzyszyć będzie emisja okolicznościowej karty telefonicznej w nakładzie 100 sztuk, której autorem projektu jest Tadeusz B. Marcin Denes, a autorem fotografii Andrzej Trebik.

Poniżej prezentujemy projekt tej karty:

 Druga karta telefoniczna wyemitowana w nakładzie 125 sztuk upamiętnia pierwszą rocznicę kanonizacji Jana Pawła II. Autorem projektu jest Tadeusz B. Marcin Denes.

Poniżej prezentujemy projekt tej karty:

Tegorocznej wystawie towarzyszyć będzie edycja pocztowych kartek okolicznościowych, których zatwierdzone projekty są zaprezentowane ponizej:

Kartka nr 4 / Wrocław wydana będzie w nakładzie 500 szt. Autorem projektu jest Artur Marsy.

Kartka nr 7 / Wrocław wydana będzie w nakładzie 500 szt. Autorem projektu jest Tadeusz B. Marcin Denes.

Wszystkie te okazjonalne wydania można będzie ostemplować datownikiem okolicznościowym, którego autorem jest Artur Marsy.

Katalog wystawy:

Nasi sponsorzy:

Komitet Honorowy:

Komitet Organizacyjny:

Spis Wystawców i Eksponatów:

Walory filatelistyczne wydane z okazji wystawy: