Wrocław 2020 – wystawa wirtualna

 

Sytuacja epidemiczna w kraju uniemożliwiła organizację XXII Krajowej Wrocławskiej Wystawy Kolekcjonerskiej – Wrocław 2020 w zaplanowanym majowym terminie.

Zarząd SKwW podjął decyzję o organizacji wystawy poświęconej 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II  oraz 75. rocznicy powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy w terminie wrześniowym, w wersji wirtualnej.

Dla upamiętnienia tej nietypowej wystawy zostały już wcześniej wydane poniższe walory:

– Kartka  nr 5 / Wrocław wydana w nakładzie 500 sztuk i wprowadzona do obiegu pocztowego w dniu 18 maja 2020 roku Do realizacji poniższego projektu kartki wykorzystany został obraz olejny autorstwa Ewy Baron.

Kartka okolicznościowa 100 rocznica urodzin ŚJP II krzywe

– Kartka  nr 7 / Wrocław wydana w nakładzie 350 sztuk i wprowadzona do biegu pocztowego w dniu 18 maja 2020 roku.. Przy realizacji tego projektu kartki wykorzystana została karta pocztowa ze zbioru Bogusława Malca z Wadowic. Autorem obu projektów kartek jest Joanna Rupnicka.

Kartka okolicznościowa 100 rocznica urodzin ŚJP II Wadowice krzywe

 

– stempel okolicznościowy:
100 rocznica urodzin Świętego JP II Wrocław krzywe (2) (2)

– Karta telefoniczna „Telegrosik” o nominale 10 zł. Nakład tej plastikowej karty wynosił 150 sztuk. Autorem projektu karty jest Bartłomiej Kowal, a do realizacji projektu wykorzystany został obraz olejny Ewy Baron.

Papież1

Papież

 

– Okolicznościowy znaczek turystyczny.

Znaczek turystyczny-1

Obecnie wydane zostaną dodatkowe przedmioty towarzyszące wystawie wirtualnej. Będzie to okolicznościowa kartka pocztowa, arkusik znaczków spersonalizowanych oraz papieska karta „Telegrosik”.

Kartka nr 6 zostanie wydana w nakładzie 200 sztuk. Autorem projektu jest Joanna Rupnicka. W projekcie kartki zostały wykorzystane zdjęcia eksponatów z Wystawy Ziem Odzyskanych Wrocław 1948 r. pochodzących ze zbiorów Mirosława Misiaka. kartka będzie wprowadzona do obiegu pocztowego w dniu 15 września br.

6 Kartka okolicznościowa XXII WKWK krzywe

 

W dniu 17 września 2020 roku stosowany będzie okolicznościowy datownik.

 

Datownik XXII Wrocławska Krajowa Wystawa Kolekcjonerska Wrocław 2020 krzywe

 

 Tegorocznej Wystawie wirtualnej – Wrocław 2020 towarzyszyć będzie także wydanie okolicznościowej karty telefonicznej „Telegrosik”. Karta wystawowa wydana będzie w nakładzie 150 sztuk. Do projektu karty, którego autorem jest Bartłomiej Kowal wykorzystana została akwarela Mirosława Sołtysa.

Poniżej projekt karty wystawowej:

Karta - 1

Karta - 1a

 

W niewielkim nakładzie zostanie także wyemitowany MójZnaczek. Poniżej projekt arkusika znaczkowego:

 

Wzór rozmieszczenia ARKUSZ MójZNACZEK XXII WKWK edytowalny

Katalog wystawy wirtualnej (fragmenty):

katalog_sk_2020_web-01

katalog_sk_2020_web-08

katalog_sk_2020_web-09

katalog_sk_2020_web-11

katalog_sk_2020_web-16

katalog_sk_2020_web-17

 

katalog_sk_2020_web-13

katalog_sk_2020_web-14

katalog_sk_2020_web-15

katalog_sk_2020_web-05katalog_sk_2020_web-04