Brzeg 2008

Zaproszenie na X Brzeską Krajową Wystawę Kolekcjonerską Brzeg 2008.

♦ ♦ ♦

X Brzeskiej Krajowej Wystawie Kolekcjonerskiej – Brzeg 2008 towarzyszyć będzie wydanie komercyjnej karty telefonicznej w nakładzie 150 sztuk, trzech kartek pocztowych beznominałowych w nakładzie 1.000 sztuk oraz okolicznościowy datownik. Honorowy patronat nad imprezą objęli Henryk Kardynał Gulbinowicz – Arcybiskup senior z Wrocławia oraz Wojciech Huczyński – Burmistrz miasta Brzegu.

  ♦ ♦ ♦

 ♦ ♦ ♦

 

♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦

Katalog X Brzeskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej

Wystawcy:

1.   Kolekcjoner Prywatny – Brzeg – „Szkła artystyczne”
2.   Aleksandra Piotrowicz – Brzeg – „Muszle świata”
3.   Kolekcjoner Prywatny – Brzeg – „Łyżeczki kolekcjonerskie”
4.   Adam Piotrowicz – Brzeg – „Widokówki BRZEG 1896-1944”
5.   Leszek Derkaczewski – Wrocław – „Minerały, kamienie szlachetne, karty telefoniczne                  świata oraz złote i srebrne karty telefoniczne”
6.   Mieczysław Karasewicz – Wrocław – „Architektura sakralna Malty”
7.   Elżbieta Gil – Wrocław – „Droga do świętości, niezwykłe życie Karola Wojtyły”
8.   Józefa Gołębiowska – Wrocław – „Wspólna waluta Euro od ecu do euro”
9.   Jerzy Andrzej Gołębiowski – Wrocław – „Wspólna waluta Euro od ecu do euro”
10. Artur Marsy – Wrocław – „Koleją z Wrocławia do Mysłowic”
11. Maciej Bronisław Borowski Oborniki Śl. – „Najdroższy papier świata – Banknoty”
12. Tadeusz Sadowiński – Brzeg – „Kronika Brzeskich Wystaw”
13. Adam Wieczorek – Grodków – „Psy na kartach telefonicznych”
14. Ryszard Klepacki – Głubczyce – „Jan Paweł II – curriculum vitae”
15. Wiesław Wosik – Wrocław – „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski na medalach”
16. Marian Bromboszcz – Brzeg – „Arcydzieła Watykanu”
17. Mieczysław Adamowicz – Brzeg – „Obraz Jana Pawła II z karty telefonicznej wyszywany”
18. Alfreda Broszko – Brzeg – „Jan Paweł II Portret wyszywany”
19. Dariusz Świdziński – Grodków – „Sporty zimowe”
20. Mirosław Sołtys – Wrocław – „Akwarele Jan Paweł II”
21. Jerzy Kozak – Legnica – „Pielgrzymki zagraniczne Jana Pawła II”
22. Lech Uzar – Wrocław – „Jan Paweł II na walorach niezależnej Poczty Solidarność i                   Poczty Polskiej ze zbiorów ikonografii papieskiej 1980-2002”
23. Zenon Czajka – Brzeg – „Wesołych Świąt”

♦ ♦ ♦

X Krajowa Brzeska Wystawa Kolekcjonerów

Od lat wspieramy tą niebywałą inicjatywę, inicjowaną i realizowaną w Brzegu przez Tadeusza Sadowińskiego. Sukcesy kolejnych, corocznych Krajowych Wystaw Kolekcjonerów są przecież wspólnym sukcesem społeczeństwa brzeskiego. Tegoroczna wystawa jest dla nas wszystkich szczególnie bliska. Tematem przewodnim jest wszak pamięć o Ojcu Świętym – Janie Pawle II. Dlatego też składam szczególne wyrazy uznania dla pana Tadeusza Sadowińskiego za wkład wniesiony w organizację tych wystaw. Oczywiście gratuluję i dziękuję wszystkim tym, którzy mają swój udział w tworzeniu tradycji corocznych brzeskich wystaw.

Brzeg w hołdzie naszemu Papieżowi

Opatrzności Bożej dziękować należy, że doczekaliśmy tego października. Podczas otwarcia ubiegłorocznej wystawy niżej podpisany złożył deklarację, że przyszłoroczna impreza w Brzegu w znacznym stopniu zawierać będzie eksponaty poświęcone naszemu Papieżowi, Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II.
I teraz, w tym właśnie czasie, w absolutnej zgodzie z pierwszymi słowami tego tekstu możemy być w szczególny sposób dumni. Brzeg w hołdzie naszemu Papieżowi organizuje swoją jubileuszową wystawę, wystawę już dziesiątą.
Cała impreza świetnie wpisuje się w lokalne wydarzenie o dużej wartości religijno-społecznej, bo takim bez najmniejszego cienia wątpliwości jest odsłonięcie pomnika Sługi Bożego Jana Pawła II przed kościołem p.w. świętego Mikołaja we wrześniu br.
Wszyscy członkowie obydwu komitetów, czyli honorowego i organizacyjnego mogą być dumni z faktu, że Honorowy Patronat nad X Brzeską Krajową Wystawą Kolekcjonerską – Brzeg 2008 objął Jego Eminencja Henryk Kardynał Gulbinowicz – Arcybiskup senior Wrocławia. To wielki zaszczyt i honor dla wystawców i osób od lat zaangażowanych w przygotowania do jesiennej ekspozycji w zabytkowych salach ratusza.
Swoje prawdziwe skarby kolekcjonerskie prezentować będą uznani w środowisku Papalilistów (papafilia – zbieranie wszelkich walorów i materiałów dotyczących życia i działalności Jana Pawła II Wielkiego) filateliści, fonoteliści, numizmatycy i inni pasjonaci.
Znaczenie tej kolekcjonerskiej pasji rośnie z upływającym czasem w całym kraju. To tematyka o dużym ładunku emocji duchowych, sentymentalnych i patriotycznych. Żaden człowiek w przeszło tysiącletniej historii naszego kraju nie wywarł tak ogromnego wpływu na kształt całego Kościoła Powszechnego i bieg wydarzeń w Polsce i na świecie.
Znamiennym zatem jest zainteresowanie różnymi gatunkami zbieractwa, które dokumentują dokonania Papieża.
Brzeg w hołdzie naszemu Papieżowi poświęca najważniejszą część ekspozycji. Drugą salę wystawy zapełnią świetne zbiory kolekcjonerów mających wysokie uznanie w całym środowisku podczas wielokrotnego prezentowania swoich kolekcji na innych wystawach.
Wielokrotnie mówiłem i pisałem, że nasz przewodniczący Koła Terenowego w Brzegu Tadeusz Sadowiński ma najprawdziwsze szczęście jako działacz Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu. Jego wielkie zaangażowanie i pozytywne myślenie w trudnych sytuacjach już dawno zaowocowało imprezą, której zazdroszczą inne ośrodki skupiające brać kolekcjonerską w kraju. Ale to jest jedna strona medalu. Drugą, niezwykle istotną, są ludzie w Brzegu. Bez ich wsparcia i daleko sięgającej pomocy w rozwiązywaniu przeróżnych spraw, które są obecne od zawsze przy organizowaniu takich przedsięwzięć, niewiele kolega Tadeusz Sadowiński wraz ze swoim żelaznym sztabem z Brzeskiego Koła Terenowego SK mógłby zdziałać.
Przewodniczącym Komitetu Honorowego tegorocznej wystawy jest Pan Wojciech Huczyński. Postać wielkiego znaczenia dla realizacji każdej z wystaw w Brzegu, bo Pan Burmistrz jak tylko to możliwe stara się być wiarygodnie pomocnym. Nasze sukcesy wystawiennicze są w ostatecznym wyrazie promocją miasta o zupełnie niezwyczajnym klimacie jakim jest Brzeg.
W samych superlatywach i słowach podziękowania chylę głowę przed współpracującymi od lat z Kołem Terenowym SK w Brzegu firmami, których otwarcie i życzliwość jest nieocenione i niechaj mi będzie wolno publicznie podziękować Panom: Markowi Starczykowi – Prezesowi PWiK Sp. z o.o., Markowi Waszczykowskiemu –Prezesowi BPEC, Arturowi Stecule – Z-cy Prezesa PWiK, Adamowi Bibułkowi – Dyrektorowi Brzeskiego Centrum Kultury, Markowi Zwierzyńskiemu – Dyrektorowi ZOOUW w Opolu, Romualdowi Nowakowi – Dyrektorowi Panoramy Racławickiej we Wrocławiu, Pawłowi Kowalczykowi – Prezesowi Media Art Sp. z o.o. w Brzegu.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Paniom, bez których jakże uboga byłaby nasza brzeska impreza. Szczególne podziękowania kieruję do Pań: Cecylii Zdebik – Prezes P.W.C. Odra S.A., Doroty Solińskiej – Urząd Miasta w Brzegu, Heleny Flinik – Poczta Polska, Mirosławy Łabudzińskiej – Poczta Polska i Beaty Zatoń-Kowalczyk – Urząd Miasta w Brzegu.
Najbardziej koniecznie trzeba mi napisać o prawie bezgranicznej dobroci we wszystkim ze strony Panów: Andrzeja Peszko z Urzędu Miasta w Brzegu i Tomasza Fronckiewicza z P.W.C. Odra S.A., a także pracownika Galerii BCK
Została wydana piękna karta telefoniczna z okazji wystawy, także samo piękne walory filatelistyczne. To praca Pana Tomasza Fronckiewicza, który nie tylko przekazuje nam swój talent bezinteresownie, ale w bardzo wysublimowany sposób ukazuje piękno Brzegu.
Szanowni Państwo, za tę dekadę pełną radości i satysfakcji w imieniu całego Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu pragnę z pokorą złożyć staropolskie „Bóg zapłać”. Do zobaczenia za rok!

Tadeusz B. Marcin Denes .
Założyciel i prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu
Wrocław-Brzeg, październik 2008

♦ ♦ ♦

PODZIĘKOWANIE

Zakończyła się trwająca miesiąc X Brzeska Wystawa Kolekcjonerska – Brzeg 2008, podczas której prezentowane były niezwykłe zbiory i kolekcje pasjonatów z naszego miasta i zaproszonych wystawców.
W zgodnej ocenie licznie zwiedzających tę wystawę, była to najciekawsza impreza kolekcjonerska ze wszystkich dotychczas organizowanych przez Koło Terenowe Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.
Jako organizatorzy pragniemy podziękować szczególnie Panu Burmistrzowi Wojciechowi Huczyńskiemu i prezesom brzeskich firm, z którymi współpracujemy od lat. To jest wzorowa i partnerska współpraca. Od pierwszej brzeskiej imprezy aż do tej, tegorocznej jubileuszowej, wspierają nas dyrektorzy i prezesi takich kluczowych zakładów pracy jak: PWIK z prezesem Markiem Starczykiem, BPEC z prezesem Markiem Waszczykowskim, Przedsiębiorstwo Wrobów Cukierniczych „Odra” w Brzegu z prezesem Cecylią Zdebik. Gorąco dziękujemy Poczcie Polskiej z Naczelnikiem Heleną Flinik oraz kierownikiem Mirosławą Łabudzińską, Panoramie Racławickiej z Dyrektorem Romualdem Nowakiem, prezesowi Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu Tadeuszowi B. Marcinowi Denesowi, Panoramie Powiatu Brzeskiego – Redaktorowi naczelnemu Pawłowi Kowalczykowi, Andrzejowi Peszko z Urzędu Miasta, Panu dyrektorowi Markowi Zwierzyńskiemu Zakładu Obsługi z Opolskiego UW w Opolu, Tomaszowi Frackiewiczwi z Galerii Sztuki Współczesnej BCK.
Najbardziej szczególne słowa podziękowania kierujemy do Jego Eminencji Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza. Niekwestionowany i autentyczny autorytet wielu pokoleń Polaków zaszczycił naszą ekspozycję Honorowym Patronatem. To wielkie wyróżnienie dla nas i z wielką pokorą dziękujemy najdostojniejszemu Księdzu Kardynałowi.
Pozostaje nam ufać, że również następne brzeskie wystawy zgromadzą znakomite kolekcje i również znakomite grono naszych mecenasów.

Brzeg, listopad 2008-11-17

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
i Przewodniczący Koła Terenowego w Brzegu
Tadeusz Sadowiński

[Źródło – Panorama Powiatu Brzeskiego Nr 42/226 z dnia 12 listopada 2008 r.]