Ostatnia dekada wpisała się w naszą działalność wydarzeniami, które zasługują najpełniej na podkreślenie w październikowym kalendarzu.

Z naszej inicjatywy Poczta Polska we Wrocławiu wydała zestaw siedmiu kartek pocztowych beznominałowych, które upamiętniają 85. rocznicę urodzin wrocławskiego kardynała księdza Henryka Romana Gulbinowicza, postać niezwykłą w swojej charyźmie jako kapłan i człowiek.
W dniu 16 października br. z udziałem ścisłego kierownictwa lokalnych struktur Poczty Polskiej odbyła się promocja kartek pocztowych, które również miały do stosowania piękny okolicznościowy stempel pocztowy. Na tę kameralną uroczystość przybył sędziwy Jubilat w świetnej formie, w towarzystwie najbliższego współpracownika księdza biskupa dr Edwarda Janiaka. Otwierający spotkanie dyrektor Oddziału Regionalnego Poczty Polskiej Piotr Dziadek powitał bardzo serdecznie dostojnego Eminencję i przybyłych gości, wśród których był obecny wiceprezes Zarządu Maciej Borowski i niżej podpisany.
Bardzo ciepło i familiarnie podziękował Ksiądz kardynał za piękne i oryginalne uczczenie Jego urodzin, dziękując naszemu Stowarzyszeniu za oryginalny pomysł. Tę szalenie sympatyczną uroczystość zakończyło wspólne biesiadowanie przy urodzinowym torcie, na którym widniała okazała katedra.

Po raz zatem kolejny nasza inicjatywa wpisała się do historii polskiej filatelistyki.

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

***

W miniony piątek, a dokładnie 24 października, w Muzeum Poczty i Telekomunikacji odbyła się szczególna uroczystość z okazji 450 – lecia Poczty Polskiej. Pośród licznie zgromadzonych gości, władz województwa i miasta, organizacji filatelistycznych i muzealnych byli również zaproszeni członkowie Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu w osobach Ryszarda Chwalińskiego i Tadeusza B. Marcina Denesa, którzy uhonorowani zostali specjalnymi dyplomami za współpracę naszej organizacji z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. To szalenie miły akcent upływającego miesiąca.
To wyróżnienie to silny element prowadzonej przez nas wszystkich kolekcjonerów działalności. Uznanie dla każdego z nas. !

Tadeusz B. Marcin Denes
Prezes Zarządu