Z życia Stowarzyszenia

Na posiedzeniu Zarządu SK w dniu 1 czerwca br. omówiono sprawy mające związek z zakończoną edycją wystawy. W zgodnej ocenie zebranych , organizacja i przebieg wystawy były na wysokim poziomie.

Czytaj dalej