Nowe władze Stowarzyszenia!

W niedzielę 28 stycznia 2018 w sali konferencyjnej CRS przy Placu Dominikańskim 6  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu. Prowadzenie całego zebrania podjął się kolega Jerzy Gołębiowski, który bardzo sprawnie realizował poszczególne punkty przyjętego planu Zebrania. Sprawozdanie z działalności władz organizacji w minionym roku ustnie przedstawił kolega Jerzy Gołębiowski, informując o najważniejszych zagadnieniach, którymi zajmował się Zarząd. ...

Czytaj dalej