Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu uprzejmie informuje swoich Członków, że w roku 2009 planujemy za pośrednictwem TP S.A. wydanie dwóch kart telefonicznych zgodnie z fonotelistyczną tradycją.

Terminy wydania kart:

· Karta I – marzec 2009 – grafika papieska;
· Karta II – kwiecień 2009 – wystawa Wrocław – 2009.

Nakłady kart od 100 do 150 sztuk. Przedpłata na kartę wynosi 65 zł.
Przedpłaty na kartę I przyjmować będą szefowie Kół Terenowych w nieprzekraczalnym terminie od  04.01.09  do  01.02.09 roku.
Po tym terminie nie będzie możliwe przyjęcie żadnego zgłoszenia wpłaty.                                 Przypominamy, że karty telefoniczne będą dostępne tylko dla Członków Stowarzyszenia posiadających opłacone składki członkowskie za rok 2009.

Życzymy radosnego i spokojnego rozpoczęcia Roku Pańskiego 2009.

Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu.