Miesiące przygotowań całego sztabu Komitetu Organizacyjnego zakończyły się z chwilą czwartkowego otwarcia jedenastej edycji naszej wystawy. XI Wrocławska Krajowa Wystawa Kolekcjonerska – Wrocław 2009 zamknęła swoje podwoje w minioną niedzielę (17 maja 2009 r.)
Wszystkie zaprezentowane eksponaty łączył temat wiodący czyli „Człowiek i natura”. Samo otwarcie imprezy zaskoczyło nawet wytrawnych uczestników takich spotkań towarzyskich. W czwartkowe południe w Klubie Kolejarza zgromadziło się przeszło sto osób, które reprezentowały wszystkie firmy współpracujące z nami od lat. Licznie przybyli wystawcy, głównie ci, którzy mają … wolne zawody bądź sami sobie są pryncypałami.
W tym miejscu pragnę wszystkim obecnym najpiękniej podziękować za tę obecność. Przedstawiciele wielu firm i instytucji z podziwem wypowiadali się o samej liczebności na otwarciu.
Trudno mi z pozycji uczestnika i wystawcy dokonywać jakichkolwiek ocen zgromadzonych zbiorów. Dość powiedzieć, a w tym przypadku po prostu napisać, że całość prezentowanych materiałów musiała każdemu się podobać. Bo czyż mogło być inaczej, skoro różnorodność tematów była naprawdę imponująca. Przecież 37 wystawców to najwyższa półka polskich kolekcjonerów. Znaczna większość to członkowie naszej organizacji, od lat obecni jako uczestnicy wrocławskiej imprezy.
W tym miejscu dla mnie tak „magicznym” chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim naszym partnerom z Komitetu Honorowego, kolegom członkom Komitetu Organizacyjnego i najważniejszym w tym gremium – PT Wystawcom za piękną pomoc i współpracę, która pozwoliła nam po raz jedenasty pokazać całej Polsce w jakim niepowtarzalnym klimacie potrafimy zorganizować wrocławską wystawę i jakich extra wystawców udaje się zebrać w urokliwej auli Klubu Kultury Kolejarz.
Przyszły rok to czas w ogromnym stopniu podporządkowany rocznicom mającym związek z osobą Największego z rodu Polaków – Jana Pawła II. Właśnie w 2010 roku przypadać będzie 5. rocznica odejścia Papieża i 90. rocznica Jego urodzin. Wielce prawdopodobne jest także ogłoszenie przez Benedykta XVI daty beatyfikacji bądź kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II Wielkiego.
Wystawa w 2010 roku poświęcona będzie właśnie Janowi Pawłowi II i tematyce sakralnej. Będziemy ją organizowali wspólnie z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu w salach tej zasłużonej dla polskiej kultury placówki.
Czasu jest multum. Potencjalni Wystawcy mogą podejmować decyzje o budowaniu tematycznych eksponatów, a kolekcjonerzy Papafilii … dopieszczać swoje kolekcje.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Tadeusz B. Marcin Denes – Przewodniczący