Zarząd SK we Wrocławiu informuje, że w dniu dzisiejszym (24.11.09 r.) podpisał umowę z Narodowym Bankiem Polskim jako podmiot instytucjonalny.
W wyniku podpisanych dokumentów wszyscy członkowie Koła Numizmatycznego powinni bez żadnych problemów mieć dostęp do wszystkich wydań emisji kolekcjonerskich NBP.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2010 roku przewodniczącym Koła Numizmatycznego będzie v-ce prezes Zarządu Jerzy Gołębiowski, z którym należy kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z działalnością Koła.
Numer telefonu komórkowego: 0501 534 149

Prezes Zarządu – Tadeusz B. Marcin Denes