W związku z otrzymaniem od Nuncjatury Apostolskiej w Polsce akceptacji dla dwóch naszych projektów kart telefonicznych o tematyce papieskiej Zarząd informuje, że Przewodniczący Kół Terenowych od dnia 5 czerwca do 30 czerwca br. przyjmować będą wpłaty w wysokości 65 zł na pierwszą z tych kart.
Nowa karta telefoniczna będzie wyemitowana we wrześniu br. z okazji XII Brzeskiej Krajowej Wystawy Kolekcjonerskiej – Brzeg 2010 – „Jan Paweł II – Santo”. Nakład karty wynosi 125 sztuk.

Członkom Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu chcącym dokonać wpłaty za pośrednictwem Internetu przypominamy numer naszego konta bankowego:
BS Oborniki Śląskie: Nr 91 9583 0009 0000 1209 2000 0001

Zatwierdzony projekt karty telefonicznej autorstwa Tomasza Fronckiewicza zostanie zaprezentowany w najbliższym czasie.

Za Zarząd
Tadeusz B. Marcin Denes – Prezes Zarządu

*****

Mamy przyjemność zaprezentować zatwierdzony projekt karty telefonicznej towarzyszącej tegorocznej brzeskiej wystawie kolekcjonerskiej: