Poniżej prezentujemy pismo otrzymane z Narodowego Banku Polskiego – Departament Emisyjno-Skarbcowy, będące odpowiedzią na inicjatywę naszego Stowarzyszenia: