Członkowie naszego Stowarzyszenia zainteresowani nabyciem kart telefonicznych z serii „Rok Chopinowski” mogą już dokonywać przedpłat (i ewentualnych korekt swoich zamówień) u przewodniczących Kół Terenowych.

Karty są dystrybuowane pełnymi seriami. Grafika kart została zamieszczona w zakładce Teraźniejszość – „Telekomunikacja Polska”.