W dniu 18.XII.2011 odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego przyszłorocznej wystawy kolekcjonerskiej.
W jego trakcie Komisarz Wystawy kol. Artur Marsy przedstawił i omówił przesłane karty zgłoszeń wystawców – członków Stowarzyszenia.
Z bardzo dużej ilości chętnych do udziału w naszej wystawie kolekcjonerskiej zostały zakwalifikowane 23 eksponaty o różnej tematyce.
Ponieważ nie wszystkie karty zgłoszeń wcześniej awizowane dotarły do organizatorów, będą one omówione przez członków Komitetu Organizacyjnego ponownie na posiedzeniu w styczniu 2012 roku.
Komitet Organizacyjny zapoznał się z działaniami poszczególnych swoich członków w zakresie realizacji powierzonych im spraw.
Należy się spodziewać i zarazem oczekiwać intensyfikacji prac na rzecz wystawy w I kwartale 2012 roku.

Za Komitet Organizacyjny

Przewodniczący
Tadeusz B. Marcin Denes