Na posiedzeniu Zarządu w dniu 16 czerwca br. zostały omówione bieżące sprawy dotyczące naszej organizacji.
Dokonano oceny zakończonej w maju jubileuszowej XV Krajowej Wrocławskiej Wystawy Kolekcjonerskiej-Wrocław 2013.
Zgodnej, w miarę obiektywnej opinii zwiedzających, wystawców i PT Gości, tegoroczna wystawa wyróżniała się atrakcyjnością i wysokim poziomem prezentowanych zbiorów.
Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom i członkom Komitetu Organizacyjnego za ich wkład i zaangażowanie.

W IV kwartale br. planowane jest wydanie dwóch kart telefonicznych.
Jedna karta o nakładzie 100 sztuk zostanie wydana z okazji jubileuszowej XV Krajowej Brzeskiej Wystawy Kolekcjonerskiej (grafika karty – wizerunek Tadeusza Kościuszki), natomiast druga emisja to karta upamiętniająca 35-rocznicę pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II – nakład 150 sztuk.
Prosimy wszystkich członków zainteresowanych nabyciem tych kart o kontakt z przewodniczącymi swoich Kół i określenie jaką ilością kart byliby zainteresowani.
Istnieje bowiem potrzeba uzyskania informacji, czy nakłady naszych kart odpowiadają oczekiwaniom kolekcjonerów.

Zasady dystrybucji tych kart zostaną podane przez Zarząd SK w lipcu br. po zebraniu informacji ze wszystkich Kół.
Przedpłaty przyjmować będą wyłącznie szefowie Kół Terenowych w terminie, który zostanie podany w odrębnym komunikacie.

Równocześnie przypominamy, że koszty wszelkich przesyłek pocztowych realizowanych dla naszych członków powinny być w równowartości opłaty przekazywane na konto nadawcy.

Za Zarząd
Maciej Bronisław Borowski
Wiceprezes – Skarbnik