Informujemy uprzejmie, że od dnia 1 września br. wszystkie Koła naszej organizacji rozpoczną przyjmowanie przedpłat na dwie karty telefoniczne.
Pierwsza karta telefoniczna związana z tegoroczną XV Brzeską Krajową Wystawą Kolekcjonerską – Brzeg 2013 zostanie wyemitowana w nakładzie 100 sztuk, zaś druga specjalna karta telefoniczna upamiętniająca 35. rocznicą Pontyfikatu in spe świętego Jana Pawła II Wielkiego wyemitowana będzie w nakładzie 150 sztuk.
Cena nominalna za każdą z tych kart wynosi 65 zł.
Ostateczny termin przyjmowania przedpłat
upływa z dniem 30 września br.

Za Zarząd
Maciej Bronisław Borowski
Wiceprezes – Skarbnik