W związku z rezygnacją z gratyfikacji finansowej przez właściciela fotografii Jana Pawła II, która została wykorzystana w projekcie znaczka pocztowego, kartki pocztowej beznominałowej i karty telefonicznej z okazji 35 Rocznicy Pontyfikatu, skorygowana została cena arkusza znaczkowego (9 sztuk ) na kwotę 36 zł .

Za Zarząd
Jerzy Andrzej Gołębiowski – wiceprezes SKwW