W imieniu firmy Orange Polska S.A. i naszej organizacji przepraszamy bardzo za opóźnienia w dystrybucji kart telefonicznych,  w związku z zaistnialymi problemami technicznymi producenta kart zamówionych przez SKwW,

Natychmiast po otrzymaniu kart zostaną one przekazane przewodniczącym poszczególnych Kół Terenowych do dalszej dystrybucji.