Z inicjatywy naszej organizacji Poczta Polska wyemituje okolicznościową papieską kartkę pocztową autorstwa Tadeusza B. Marcina Denesa.
Kartka nr 31/Wrocław zostanie wydana w nakładzie 500 sztuk.
Cena kartki –1,5 zł
Członkowie naszej organizacji zainteresowani nabyciem tego waloru proszeni są o zgłoszenie przewodniczącym swoich Kół Terenowych ilości, którymi są zainteresowani.

Poniżej prezentujemy projekt tego waloru oraz projekt stempla uzupełniającego.

Za Zarząd
Tadeusz B. Marcin Denes – Prezes Zarządu