Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów we Wrocławiu informuje, że giełdy kolekcjonerskie
w miesiącu kwietniu br. odbęda się w miejscu dotychczasowej lokalizacji – Klub Kultury Kolejarz
Dworzec Świebodzki.
Godziny spotkań pozostają niezmienione.

Za Zarząd SKwW
Wiceprezes – Jerzy Gołębiowski