Wszystkich filatelistów informujemy, że w dniu 10 listopada 2015 roku zostanie wprowadzona do obrotu kartka okolicznościowa ,,Kardynał Bolesław Kominek”, którą będzie można nabyć w Filii Urzędu Pocztowego Wrocław 48 przy ul. Św. Idziego 2 (Dom Jana Pawła II) w cenie 1,00 zł.

Ponadto w dniu 18.11.2015 roku w 50. rocznicę orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich w Filii Urzędu Pocztowego Wrocław 48 przy ul. Św. Idziego 2 we Wrocławiu będzie stosowany datownik okolicznościowy z hasłem:

W dniu 18.11.2015 roku będzie można wysłać korespondencję z odciskiem datownika okolicznościowego, a w dniach 19.11.2015 -15.12.2015 uzyskać odcisk datownika do celów kolekcjonerskich.

Autorem projektu okolicznościowej kartki jest Joanna Rupnicka.