Plan emisji wartości kolekcjonerskich i monet okolicznościowych na 2017 r. *

Lp. Temat/uwagi Wartości nominalne

monet(w zł)

Próba

(stop)

Wymiary

(w mm)

Masa

(w g)

    Szacowana wielkość emisji („do” w szt.) Rodzaj

stempli

Planowany termin wejścia do obiegu
 

1

150. rocznica powstania          Towarzystwa

Gimnastycznego   „Sokół”

 

10

 

 

Ag925

 

Ø 32,00

 

14,14

 

20 000

 

lustrzany

 

styczeń

2 Żołnierze Wyklęci 10 Ag 925 Ø 32,00 14,14 15 000 lustrzany marzec
3 Żołnierze Wyklęci 10 Ag 925 Ø 32,00 14,14 15 000 lustrzany marzec
 

4

200-lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 100 Au 900 Ø 21,00 8,00 1500 lustrzany maj

 

5 Odkryj Polskę – Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim

 

5 pierścień:

MN25

rdzeń:

CuAl6Ni2

Ø 24,00 6,54 1 200 000 zwykły maj

 

6 35-lecie Solidarności Walczącej 10 Ag 925 Ø 32,00 14,14 20 000 lustrzany maj
7 Żołnierze Wyklęci 10 Ag 925 Ø 32,00 14,14 15 000 lustrzany maj
8 Skarby Stanisława Augusta – Zygmunt I Stary 500

50

Au 999,9

Ag 999

Ø 45,00

Ø 45,00

62,20

62,20

600

6000

Zwykły

zwykły

 

czerwiec

9 Historia monety polskiej – 100 dukatów Zygmunta III 20 Ag 925 Ø 38,61 28,28 18 000 lustrzany czerwiec
10 35. rocznica zrywu wolnościowego w Lubinie 20 Ag 925 40,00 x 28,00 28,28 20 000 lustrzany sierpień
11 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 20 banknot kolekcjonerski 40 000 wrzesień
12 200. rocznica śmierci

Tadeusza Kościuszki

200

10

Au 900

Ag 925

Ø 27,00

Ø 32,00

15,50

31,10

1500

18 000

lustrzany

lustrzany, wysoki relief

wrzesień
13 500-lecie Reformacji w Polsce 20 Ag 925 Ø 38,61 28,28 20 000 lustrzany październik
14 Żołnierze Wyklęci 10 Ag 925 Ø 32,00 14,14 15 000 lustrzany listopad
15 Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Roman Dmowski

 

100

10

Au 900

Ag 925

Ø21,00

32,00 x 22,40

8,00

14,14

2000

20 000

lustrzany

lustrzany

listopad
16 Odkryj Polskę – Centralny Okręg Przemysłowy 5 pierścień: MN25

rdzeń: CuAl6Ni2

Ø 24,00 6,54 1 200 000 zwykły listopad
17 Skarby Stanisława Augusta – Zygmunt August 500

50

Au 999,9

Ag 999

Ø 45,00

Ø 45,00

62,20

62,20

600

6000

zwykły

zwykły

 

grudzień
18 Historia monety polskiej – talar Władysława IV 20 Ag 925 Ø 38,61 28,28 18 000 lustrzany grudzień

 

* Plan może ulec zmianie