Wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia pragniemy przekazać miłą informację, którą otrzymaliśmy z Biura Filatelistyki Centrali Poczty Polskiej S.A. w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Komisji rozpatrującej propozycje tematyczne do planu emisji znaczków pocztowych na 2017 r. został włączony temat zgłoszony przez naszą organizację, a dedykowany pamięci Tadeusza Kościuszki pod proponowaną nazwą „Rok Tadeusza Kościuszki” w terminie luty 2017 r.

Cieszymy się więc, że tak ważne dla polskiej państwowości wydarzenia związane z generałem Tadeuszem Kościuszko będą upamiętnione na walorach filatelistycznych.